Ants Tech Recruiters
Blogg

Om Ants Tech Recruiters

Ants Tech Recruiters är ett specialiserat IT-rekryteringsbolag. Vår framgång ligger i att vi samlas kring en gemensam mission. Vi vill bidra till tillväxt genom att minska kompetensbristen inom IT.

Vi ser att teknikutvecklingen skapar utmaningar men även att det ser ut att kunna vara lösningen på många centrala frågor. För att skapa lösningar behövs specialister och inom IT är dessa just nu för få. Vi hjälper våra kunder att nå ut till de målgrupper de eftersöker och nöjer oss inte med att tänka i gamla banor.

Genom att lyfta blicken och inkludera det globala perspektivet så kan man hitta personer utomlands med rätt kvalifikationer som hittar sin karriär på den svenska marknaden.

Genom att bortse från förutfattade meningar kring teknik och rekrytera fördomsfritt säkerställer vi att kompetens går före andra mindre relevanta egenskaper.

Genom att värdesätta kunskaper högre en meriter på cv kan man hitta talanger som lyckas trots att de inte kommer från de rätta utbildningarna.

Ants är inte hemvisten för trångsynthet och onödigt problematiserande. Vi ser möjligheter och vill vara med och bygga en ljus framtid.

 

Kolla in våra vloggar